Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Wizyta prezydenta miasta

Piątek 20 paździenika 2017

Budzisława, Irena, Wendelin, Apollo, Witalis, Aurora