Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Wizyta prezydenta miasta

Środa 16 paździenika 2019

Aurelia, Radzisław, Ambroży, Gerard, Gaweł, Emil, Gerarda, Florentyna, Grzegorz, Dionizy, Jadwiga