Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Absolwenci z rodzicami odwiedzają przedszkole

Wtorek 17 paździenika 2017

Małgorzata, Lucyna, Laurentyna, Augustyna, Rudolf, Wiktor, Rudolfina, Seweryna, Sulisława, Ignacy, Marian, Rudolfa, Zuzanna, Heron, Andrzej