Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Uroczystość otwarcia przedszkola dla rodziców

Piątek 22 czerwca 2018

Agenor, Flawiusz, Achacy, Innocenta, Paulina, Achacjusz, Innocenty, Tomasz, Alban