Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Nowy rok przedszkolny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Witamy
Nowy rok przedszkolny rozpoczynamy 01 września 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z "Procedurami przyprowadzania i odbioru dzieci". (załącznik)
Jednocześnie informujemy o zebraniach grupowych z rodzicami:
Grupa I Motylki 03.09.2020 r. (czwartek) godz. 15:30
Grupa II Pszczółki 04.09.2020 r. (piątek) godz. 15:30
Grupa III Biedronki 09.09.2020 r. (środa) godz. 15:30
Grupa IV Mrówki 07.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00
Wszystkie zebrania będą się odbywać w jadalni,

 
Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci
1. Dziecko zdrowe do przedszkola przyprowadza i odbiera jedna osoba.
2. Po wejściu do placówki:
-  opiekun/rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ze sobą, (ewentualnie jednorazową wyrzuca do wyznaczonego pojemnika)
 - dezynfekuje swoje ręce.
3. Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek założenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych przez cały czas pobytu w placówce.
4. Następnie dziecko odbierane jest od opiekuna/rodzica w holu głównym.
5. Woźne przypisane do poszczególnych grup oczekują w szatniach w wyznaczonych godzinach na dzieci kierowane z holu głównego przez wyznaczonego pracownika i są odpowiedzialne za wejście dziecka do grupy przedszkolnej.
6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
7. Rodzice podpisują zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
8. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców /opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
9. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książeczki itp.).
10. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w holu głównym (maksymalnie oczekują dwie osoby) z zachowaniem dystansu społecznego 2 metrów. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
11. Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), poręcze przed wejściem do placówki kontakt dzwonka oraz podłogę w holu głównym.
 
 

 

Załączniki artykułu

powrót