Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Wychowawcy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =

mgr Edyta Bukowska nauczyciel kontraktowy. Absolwentka WSP w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych: "Pedagogika przedszkolna", "Terapia patologii zachowań";  uczestnik licznych kursów i warsztatów. Nagrody i odznaczenia: Odznaka Przyjaciela Dziecka 2004 r. przyznana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

mgr Elżbieta Dziuba nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych „Informatyka w szkole” oraz „Bezpieczeństwo i higiena pracy”; uczestnik licznych kursów i warsztatów. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Inspektora Oświaty, Nagroda Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2001 r. i  2013 r.

mgr Aldona Karlińska nauczyciel dyplomowany. Absolwentka WSP w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych: „Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją”, „Przedsiębiorczość i zarządzanie w oświacie”, "Edukacja elementarna"; uczestnik licznych kursów i warsztatów; instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness w różnych formach gimnastyki. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2004 r., 2008 r., 2015 r., Medal KEN w 2011 r.

mgr Edyta Kaźmierska nauczyciel kontraktowy

mgr Agnieszka Malinowska nauczyciel kontraktowy,  absolwentka WSP w Częstochowie, studiów podyplomowych: "Logopedia ogólna", "Surdologopedia", "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna".

mgr Beata Nowak nauczyciel dyplomowany. Absolwentka WSP w Piotrkowie Tryb., studiów podyplomowych: „Kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną”, „Informatyka w szkole”, "Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości"; uczestnik licznych kursów i warsztatów; lider OFEK. Nagrody i odznaczenia: Medal KEN w 2008 r., Nagroda Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 1997 r., w 2005 r. , w 2011 r., 2016 r.

mgr Anna Pawłowska nauczyciel mianowany, absolwentka WSP w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych „Kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną”, "Edukacja elementarna"; ukończony fakultet wychowania fizycznego, uczestnik licznych kursów i warsztatów. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 r.,  2014 r. i 2017 r.

mgr Magdalena Plaskura nauczyciel wspomagający, absolwentka pedagogiki.  Certyfikowany terapeuta ręki.
Trener I stopnia treningu zastępowania agresji. Ukończone studia podyplomowe w zakresie: filozofii i etyki,  socjoterapii,oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.


mgr Krystyna Rosińska nauczyciel mianowany, absolwentka WSP w Częstochowie; uczestnik licznych kursów i warsztatów.

mgr Wioleta Skwarkowska nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi (tytuł magistra filologii angielskiej o specjalizacji nauczycielskiej), uczestniczka licznych kursów doskonalących w zakresie dydaktyki języka angielskiego.


mgr Halina Bębnowicz nauczyciel dyplomowany katecheta