Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Archi - przygody - Przedszkole i jego otoczenie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =

04. czerwca 2019 r. Mrówki zastanawiały się nad funkcjonalnością najbliższego otoczenia, potrzebami osób tu przebywających, możliwościami dokonywania zmian. Zajęcia skupiały się wokół następujących zagadnień kluczowych: potrzeby użytkowników a funkcje budynku lub terenu, formy realizacji tych potrzeb, wartości otoczenia, dokonywanie pozytywnych zmian w znanej przestrzeni, architektura krajobrazu, ogród edukacyjny. Brzmi onieśmielająco? Nie dla Mrówek. W pierwszej kolejności p. Agata pokazała dzieciom mapę terenu naszego przedszkola.  Następnie wspólnie, dzieci i architektka, wyznaczyły granicę terenu, układ zieleni, drogi i „zorientowały” mapę. Potem odbył się spacer badawczy – dzieci porównywały fizyczną przestrzeń z zapisami na mapie. Przy pomocy kolorowych chorągiewek, przedszkolaki oznaczały różne funkcje terenu. Po powrocie do przedszkola, flamastrami w kolorach chorągiewek, zamalowywały odpowiednie miejsca na mapkach. W ten sposób powstał uproszczony schemat funkcjonalno - przestrzenny terenu przedszkola, który może posłużyć do dalszych działań projektowych.
Legenda: kolor żółty - ciągi komunikacyjne, niebieski - nauka, zielony - zabawa, czerwony -  miejsce, w którym nie bawimy się, biały - miejsca do zagospodarowania

 
Tekst i zdjęcia: B.N.