Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Wednesday 13 December 2017

Bernarda, Otylia, Edburga, Jodok, Róża, Włodzisława, Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Aubert