Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Sobota 19 paździenika 2019

Paweł, Pelagia, Ziemowit, Kleopatra, Ferdynand, Siemowit, Skarbimir